shi2ke4 jin4 zhu3
1
zhu3 ci3 sheng1ming4 geng4:1 bao3gui4 ,
wo3 yao4 kao4jin4 , kao4jin4 ni3 shen1bian1 ;
yuan4 ni3 bao3 xue4 xi3jing4 wo3 ,
shi3 wo3 yong3yuan3 , yong3yuan3 jin4 ni3 qian2 .
2
jing1guo4 wan4 bian4 de5 shi4jie4 ,
qiu2 zhu3 wen1rou2 , wen1rou2 ling3 wo3 lu4 ;
yi3kao4 zhu3 bi4 wu2 cuo4wu4 ,
wo3 bi4 yong3 bu4 , yong3 bu4 zou3 mi2tu2 .
3
yuan4 wo3 ai4 jiu4zhu3 geng4:1 duo1 ,
zhi2dao4 duan3 cu4 , duan3 cu4 ren2sheng1 guo4:4:5 ;
yuan4 zhu3 ai4 man3 wo3 xin1zhong1 ,
jin4ru4 guang1ming2 , guang1ming2 tian1shang4 gong1 .
0
mei3 yi1 tian1 , mei3 yi1 ke4 ,
yuan4 zhu3 neng2li4 jie2jing4 wo3 ;
yuan4 zhu3 ai4 suo3 chang2 xi4 lian2 ,
shi3 wo3 geng4:1 jin4 , geng4:1 jin4 ni3 shen1bian1 .