yu3 zhu3 geng4:1 qin1jin4
1
wo3 yuan4 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
geng4jia1 qin1jin4 ,
zong4ran2 bei4 ding1 shi2jia4 ,
gao1 gua4 wo3 shen1 ,
wo3 yuan4 ru2ci3 ge1chang4 ,
wo3 yuan4 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
wo3 yuan4 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
yuan4 geng4:1 qin1jin4 .
2
wo3 sui1 liu2dang4 wu2 qin1 ,
hong2 ri4 xi1cheng2 ,
hei1an4 long3zhao4 wo3 shen1 ,
yi3 shi2 wei4 zhen3 ,
meng4 zhong1:4 yi1ran2 zhui1xu2 ,
wo3 yuan4 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
wo3 yuan4 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
yuan4 geng4:1 qin1jin4 .
3
meng4 zhong1:4 jie1ti1 xian3xian4 ,
shang4da2 tian1ting2 ,
yi1qie4 meng2 zhu3 suo3 ci4 ,
ci2bei1 feng1ying2 ,
tian1shi3 qian2lai2 huan1ying2 ,
zhao4 wo3 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
wo3 yuan4 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
yuan4 geng4:1 qin1jin4 .
4
xing3 lai2 man3xin1 gan3ji1 ,
zan4mei3 bu4 ting2 ,
huai2 zhong1:4 chou2ku3 jin4 xiao1 ,
li4 shi2 wei4 zheng4 ,
lu4 zhong1:4 suo3 li4 jian1xin1 ,
shi3 wo3 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
wo3 yuan4 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
yuan4 geng4:1 qin1jin4 .
5
zhan3kai1 xi3le4 chi4bang3 ,
xiang4 tian1 fei1 sheng1 ,
fei1 guo4:4:5 ri4yue4 xing1chen2 ,
shang4 jin4 bu4 ting2 ,
wo3 yuan4 ru2ci3 ge1chang4 ,
wo3 yuan4 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
wo3 yuan4 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
yuan4 geng4:1 qin1jin4 .