wo3 shi2ke4 xu1yao4 ni3
1
wo3 shi2ke4 xu1yao4 ni3 ,
qin1ai4 en1 zhu3 ,
wu2 ren2 si4 ni3 rou2 sheng1 ,
shi3 wo3 an1 shu1 .
2
wo3 shi2ke4 xu1yao4 ni3 ,
yu3 wo3 xiang1jin4 ,
dang1 ni3 lin2jin4 wo3 pang2 ,
shi4tan5 nan2 qin1 .
3
wo3 shi2ke4 xu1yao4 ni3 ,
huo4 le4:4:4:yue4 huo4 ku3 ,
ruo4 ni3 bu4 lai2 tong2 zhu4 ,
yi4sheng1 xu1du4 .
4
wo3 shi2ke4 xu1yao4 ni3 ,
zhi4 sheng4 fu4 shen2 ,
shi3 wo3 wan2quan2 shu3:zhu3 ni3 ,
zuo4 ni3 zi3min2 .
0
wo3 xu1yao4 ni3 , xu1yao4 ni3 ,
mei3 shi2 mei3 ke4 xu1yao4 ni3 !
qiu2 zhu3 xian4zai4 shi1 en1hui4 ,
wo3 lai2 jiu4 ni3 .