yu3 zhu3 xiang1qin1
1
quan2 wu2 ge2 mo2 ,
wo3 ling2 yu3 zhu3 xiang1qin1 ,
shi4jie4 mi2 meng4
kao4 zhu3 yi3 kan4:1 po4 ,
wo3 yi3 li2kai1
zai4 zui4 zhong1:4 de5 xiang3 le4:4:4:yue4 ,
ye1su1 shu3:zhu3 wo3 ,
wan2quan2 wu2 ge2 mo2 .
2
quan2 wu2 ge2 mo2 ,
shi4jie4 yi1qie4 fu2zhi3 ,
sheng1huo2 xi2guan4 ,
sui1 ben3shen1 wu2 cuo4 ,
wo3 ning2:4 she3qi4 ,
mian3 yu3 wo3 zhu3 shu1li2 ,
yi1qie4 wei4 zhu3 ,
wan2quan2 wu2 ge2 mo2 .
3
quan2 wu2 ge2 mo2 ,
sui1ran2 duo1 shou4 shi4lian4 ,
zong4 quan2 shi4jie4
dou1 lai2 gong1ji1 wo3 ,
reng2 yuan4 jing3xing3 ,
she3ji3 bei1fu4 shi2jia4 ,
zhong1 bi4 de2sheng4 ,
wan2quan2 wu2 ge2 mo2 .
0
quan2 wu2 ge2 mo2 ,
wo3 ling2 yu3 zhu3 xiang1qin1 ,
ai4 , wan2quan2 wu2 ge2 mo2 .
chang2jian4 wang2 mian4 ,
shi4 he2deng3 kuai4le4 ;
wu2 shi4 neng2 lan2zu3
zhu3 suo3 ci4 de5 chong3 ,