qiu2 zhu3 mei3 tian1 jiao4dao3 wo3
1
qiu2 zhu3 mei3 tian1 jiao4dao3 wo3 ,
yin1 ai4 ni3 gan1xin1 shun4fu2 ,
bie2 wu2 geng4:1 tian2mei3 gong1ke4 ,
ai4 na4 xian1 ai4 wo3de5 zhu3 .
2
chang2 cun2 tong2 zhen1 xi3le4 xin1 ,
xing2shi4 jin3 zun1 ni3 fen1fu5 ,
sui2 ni3 jiao3 zong1 shi4feng4 qin2 ,
ai4 na4 xian1 ai4 wo3de5 zhu3 .
3
ling3 wo3 sui2 ni3 jiao3bu4 xing2 ,
ji2 ni3 en1dian3 xin1 jian1gu4 ,
yuan4 xue2 xiao4 ni3 ai4 zhen1cheng2 ,
ai4 na4 xian1 ai4 wo3de5 zhu3 .
4
yuan4 wo3 chang2 le4:4:4:yue4 yu2 biao2da2
wo3 xin1 gan3ji1 zhu3 en1ai4 ,
song4zan4 xian1 ai4 wo3de5 zhu3 ,
zhi2dao4 ta1 ri4jian4 zhu3 mian4 .
a4men2 .