kao4 zhu3 de5:2:dei3 an1xi1
1
ye1su1 , he2deng3 qi2miao4 jiu4zhu3 !
wo3 xin1 xi3le4 de5:2:dei3 an1xi1 ;
wo3 yi3 ling3 luue4 zhu3 en1 feng1sheng4 ,
zhu3 ai4 guang3 wu2bian1 .
ni3 ming4 wo3 ju3mu4 yang3wang4 ni3 ,
ni3de5 rong2mei3 mu4 wo3 ling2 ,
ni3 you4 yong4 ni3 gai3bian4 da4 neng2 ,
shi3 wo3 de5:2:dei3 wan2quan2 .
2
yi1xin1 xin4 kao4 jiu4zhu3 ye1su1 ,
wo3 de5:2:dei3 zhan1yang3 zhu3 zi4ji3 ;
zhu3 ai4 he2deng3 wan2quan2 , yong3heng2 ,
man3zu1 wo3de5 xin1 .
man3zu1 wo3 ji2 shen1 de5 ke3wang4 ,
gong1ying4 wo3 mei3 yi1 xu1qiu2 ,
ni3 en1 fu2 si4mian4 huan2rao3 wo3 ,
ni3 ai4 ji2 shen1 hou4 .
3
wu2lun4 gong1zuo4 huo4 deng3hou4 zhu3 ,
qiu2 ni3 mian4 guang1 yong3 zhao4yao4 ,
dang1 wo3 an1xi1 ni3 xiao4lian3 zhong1:4 ,
hei1ying3 bian4 xiao1shi1 .
yuan4 tian1fu4 rong2yao4 de5 guang1hui1 ,
ni3 sheng4 lian3 suo3 fa1guang1 mang2 ,
shi3 wo3 yong3yuan3 xin4 kao4 an1xi1 ,
cang2shen1 ni3 en1 zhong1:4 .