zhu3 chang2chang2 gu4nian4 wo3
1
dang1 wo3 yu4jian4 shi4lian4 zai1yang1 ,
dao4lu4 qi2qu1 , jing1ji2 ci4 shang1 ,
wo3 xin1 yi1 xiang3 jiu4 jue2 huan1chang4 ,
yin1 zhu3 chang2 gu4nian4 wo3 .
2
si1luu4 fan2rao3 huan2rao3 xin1 shang4 ,
hei1ying3 long3zhao4 , an4 dan4 wu2 guang1 ,
wo3 jiu4 ping2 xin4 qiu2 zhu3 fu2 bang1 ,
zhu3 chang2chang2 gu4nian4 wo3 .
3
wu1yun2 huo4 lai2 , wu1yun2 huo4 qu4 ,
jin1sheng1 huo4 le4:4:4:yue4 , huo4 duo1 you1luu4 ,
wo3 xin1 man3zu1 yin1 you3 que4ju4 :
zhu3 chang2chang2 gu4nian4 wo3 .
0
zhu3 chang2chang2 gu4nian4 wo3 ,
zhu3 chang2chang2 gu4nian4 wo3 ,
wo3 bu4 jing1huang2 , yin1 zhu3 zai4 pang2 ,
zhu3 chang2chang2 gu4nian4 wo3 .