zhu3 huo2 zai4 wo3 xin1
1
qian2 yuan3li2 zhu3 , zai4 zui4 zhong1:4 si3 ,
nei4xin1 hao2wu2 liang4guang1 ;
ji2 shen2 sheng4 yan2 wo3 meng2 guang1zhao4 ,
jin1 zhu3 ju1 wo3 xin1 fang2 .
2
zheng4ru2 tai4yang2 she4 chu1 guang1mang2 ,
di4shang4 bai3 hua1 qi2 fang4 ;
zhu3 ci4 sheng1ming4 , ci2ai4 , liang4guang1 ,
ta1 jin1 ju1 wo3 xin1 fang2 .
3
zheng4ru2 hua1 duo3 yun4 yu2 zhong3zi5 ,
da4 shu4 chu1 zi4 guo3 ren2 ,
zan4mei3 en1dian3 zhen1li3 de5 zhu3 ,
ta1 ling2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
4
zai4 wo3 xin1zhong1 chong1man3 ke3mu4 ,
shen4 yuan4 wan2quan2 xiang1 xiang4 zhu3 ;
wo3 chang2 chuai3mo2 zhe4 qi2miao4 shi4 :
zhu3 zai4 wo3 xin1 ju1zhu4 .
0
zhu3 huo2 zai4 wo3 xin1 ,
zhu3 huo2 zai4 wo3 xin1 ,
shi4 he2deng3 qi2miao4 jiu4en1 ,
ji1du1 huo2 zai4 wo3 xin1 .