qi2miao4 de5 zheng3jiu4
0
he2deng3 de5 qi2miao4 ,
ye1su1 zhao3 dao4 wo3 ,
qian2 zai4 hei1an4 li3 ,
wu2 ban4 dian3 guang1ming2 ;
he2deng3 de5 qi2miao4 ,
zhu3 da4 bang3bi4 fu2chi2 wo3 ,
qi2miao4 zhong1:4 de5 qi2miao4 ,
jiu4 zhe4 zheng3jiu4 wo3 .