zui4 jie1 tuo1luo4
0
jie1 tuo1luo4 ,(3x)
zai4 wo3 xin1 yi1qie4 zhong4dan4 jie1 tuo1luo4 ;
jie1 tuo1luo4 ,(4x)
zai4 wo3 xin1 yi1qie4 zhong4dan4 jie1 tuo1luo4 ;
wo3 zhong4 zui4 de5:2:dei3 xi3 tuo1 ,
ji2 jiu4zhu3 bao3 xue4 .
jie1 tuo1