ni3de5 guang1 dang1 zhao4yao4
1
wo3 tian1fu4 fa1:1:4 ci2bei1 en1 guang1 ,
xiang4 deng1 ta3 you2 tian1 pu3zhao4 ,
ta1 ming4ling4 wo3men5 dang1 fa1guang1 ,
qu4 zhao4liang4 yan2 an4 an4 jiao1 .
2
quan2 shi4jie4 zai4 hei1an4 zui4 zhong1:4 ,
fu2chen2 zai4 kuang2 bo1 nu4 lang4 ,
qian1wan4 ren2 po4qie4 zai4 deng3dai4 ,
ji2 wang4 neng2 jian4 an4 bian1 guang1 .
3
di4xiong1men5 , ba3 can2 deng1 ti1 liang4 ,
feng1 yu3 zhong1:4 you3 ren2 mi2 hang2 ;
kuai4 yin3ling3 dao4 an1 quan2 hai3 gang3 ,
hei1an4 zhong1:4 ke3neng2 sang4wang2 .
0
ni3de5 guang1 dang1 zhao4yao4 ming2liang4 ,
heng2 yue4guo4 ku3 hai3 bo1lang4 ,
shi4shang5 ren2 zui4 hai3 zhong1:4 fu2chen2 ,
deng3hou4 ni3 su4 jiu4 ta1men5 .