qi2miao4 de5 zhu3
1
qi2miao4 de5 jiang4sheng1 :
chu1shi4 yu2 ma3 peng2 ,
dao4cheng2rou4shen1 ,
qian1bei1 pi1 shang4 ren2xing2 ,
jiang4lin2 zui4e4 shi4jie4 ,
zhang1xian3 shen2 ai4 ,
wang4 zui4ren2 kai1 xin1 men2
rang4 zhu3 jin4lai2 .
2
qi2miao4 de5 sheng1ming4 :
zhu3 wei2ren2 fu2wu4 ,
shi4 pin2han2 ren2 liang2you3 ,
jie3 ren2 kun4ku3 ,
bu4 ting2 lao2ku3 ,
ge4chu4 ji2 ni4 jiu4 dai4 ,
dui4 zui4 bei1 wu1 zhe3 xian3
bu4 si3 zhi1 ai4 .
3
qi2miao4 de5 si3wang2 :
jue2bu4 shi4 shi1bai4 ,
zhu3 zai4 shi2jia4
cheng2quan2 zui4 da4shi3 ming4 ;
cong2 si3 fu4huo2 ,
jiu4shu2 da4 gong1 gao4 cheng2 ,
yong3yuan3 bai4huai4 chou2di2
suo3you3 quan2bing3 .
4
qi2miao4 de5 pan4wang4 :
jiu4zhu3 kuai4 zai4 lai2 ,
wan4guo2 jun1wang2
tong3zhi4 zhi2 zhi4 wan4dai4 ,
zhu3 rong2yao4 de5 ying1xu3 ,
jian1ding4 bu4 yi2 ,
jiu4zhu3 gong1ping5 guo2du4
zhong1 bi4 sheng4li4 .
0
zhu3 de5 zun1 ming2 qi2miao4 ,
zhu3 de5 guan1mian3 rong2yao4 ,
zhu3 qi2miao4 sheng4li4 ,
wo3 de5:2:dei3 en1 feng1rao2 ,
qi2miao4 jia1luue4 shan1ling3 ,
qi2miao4 feng1sheng4 en1dian3 ,
wo3 zhu3 qi2miao4 de5 ai4
xiang4 wo3 zhang1xian3 .