rong2guang1 zhao4 wo3 xin1
1
jin1 you3 rong2guang1 zhao4 zai4 wo3 xin1zhong1 ,
ji2da4 rong2yao4 hui1huang2 ,
shi4shang5 guang1hui1 bu4neng2 bi3jiao4 ,
ye1su1 shi4 wo3 rong2guang1 .
2
jin1 you3 yin1yue4 chong1man3 wo3 xin1zhong1 ,
xiang4 wo3 jun1wang2 song4yang2 ,
ye1su1 xi3 ting1 wo3de5 ge1sheng1 ,
sui1 wo3 bu4 shan4 ge1chang4 .
3
jin1 you3 huan1le4 chong1man3 wo3 xin1zhong1 ,
yin1 zhu3 jin4 wo3 shen1 pang2 ,
ping2an1 sheng4ling2 zai4 wo3 xin1 nei4 ,
en1dian3 zhi1 hua1 kai1fang4 .
4
jin1 you3 kuai4le4 chong1man3 wo3 xin1zhong1 ,
bing4 you3 pan4wang4 ren2ci2 ,
ye1su1 ci4 wo3 en1 fu2 wu2liang4 ,
xi3le4 yong3heng2 bu4zhi3 .
0
kuai4le4 rong2guang1 , you3 fu2 rong2guang1 ,
kuai4le4 ping2an1 chong1man3 wo3 xin1 fang2 ,
dang1 zhu3 ye1su1 mian4 lu4 xiao4rong2 ,
jiu4 you3 guang1zhao4 wo3 xin1zhong1 .