zhu3 dao3 wen2
1
wo3men5 zai4 tian1 ci2ai4 de5 fu4 ,
yuan4 wo3men5 yi3 jing4qian2 xin1sheng1
zun1chong2 hu1qiu2 ni3 zhi4 sheng4 ming2 ,
ni3 ming2 yong3yuan3 bei4 zun1 wei4 sheng4 .
yuan4 ni3de5 guo2 zao3 ri4 jiang4lin2 ,
yuan4 ni3 zhi3yi4 xing2 zai4 di4shang4 !
2
qiu2 ci4 wo3men5 ri4yong4 yin3shi2 ,
shi3 wo3men5 de5:2:dei3 wen1nuan3 bao3zu2 .
wo3men5 fu3fu2 zai4 ni3 zuo4 qian2 ,
cheng2xin1 hui4 zui4 qiu2 ni3 chui2 lian2 ,
qiu2 ni3 she4mian3 wo3men5 zui4 zhai4 ,
zheng4ru2 wo3men5 mian3 ren2 de5 zhai4 .
3
bu4 jiao4 wo3men5 yu4jian4 shi4tan5 ,
zheng3jiu4 wo3men5 tuo1li2 xiong1e4 ,
qiu2 ni3 da4 neng2 bao3shou3 wo3men5 .
ni3 guo2du4 bi4 yong3 wu2 qiong2jin4 !
quan2bing3 , rong2yao4 quan2 shi4 ni3de5 ,
cong2 jin1 zhi2dao4 yong3 yong3yuan3 yuan3 .
a4men2 .