dao3gao4 lian2chen2
1
dao3gao4 lian2chen2 , he2deng3 huan1xin1 ,
shi3 wo3 li2kai1 su2 wu4 fen1yun2 ,
shi1en1zuo4 qian2 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
jiang1 wo3 xin1 shi4 xiang4 zhu3 shu4 chen2 .
mei3 feng2 xin1zhong1 tong4ku3 you1chou2 ,
wo3 ling2 de2zhao2 an1wei4 jie3jiu4 ;
tuo1li2 shi4tan5 wang3luo2 wei2kun4 ,
jie1 yin1 you3 ci3 dao3gao4 lian2chen2 .
2
dao3gao4 lian2chen2 , he2deng3 huan1xin1 ,
ru2 sheng1 yu3 yi4 xiang4 zhu3 fei1 sheng1 ,
zai4 zhu3 mian4qian2 qing1xin1tu3yi4 ,
zhu3 an4 zhen1li3 xin4shi2 chui2 ting1 ,
zun1 zhu3 ming4ling4 xun2qiu2 zhu3 mian4 ,
xin4 zhu3 yan2yu3 kao4 zhu3 hong2 en1 ,
yi1qie4 gua4luu4 quan2 jiao1tuo1 zhu3 ,
huan1xi3 deng3hou4 dao3gao4 lian2chen2 .