cheng2xin1 bei4 dao3
1
wo3 jiang1 xin1ling2 yu4bei4 hao4:3 ,
en1 zhu3 le4yi4 ting1 qi2dao3 ,
zhu3 ji4 fen1fu5 wo3 qiu2gao4 ,
bi4ran2 chui2 yun3 en1 feng1rao2 .
2
ni3 jin1 jin4jian4 da4 jun1wang2 ,
ke3yi3 xiang4 ta1 qiu2 da4shi4 ,
zhu3 en1 zhu3 li4 wu2xian4 liang2 ,
zu2 ke3 cheng2quan2 ni3 xin1yi4 .
3
qiu2 zhu3 shi4 wo3 suo3 ying1 xing2 ,
shi2ke4 geng1xin1 wo3 ling2 li4 ,
yi4sheng1 wei2ren2 ping2 xin4xin1 ,
si3 shi2 wan2cheng2 zhu3 zhi3yi4 .
4
ben1 wang4:3 tian1 jia1 luu3cheng2 zhong1:4 ,
yuan4 zhu3 ci2ai4 wei4 wo3 ling2 ,
dao3 wo3 , you4 wo3 , zuo4 wo3 you3 ,
yi1lu4 tong2hang2:tong2xing2 shi3 yu3 zhong1 .