wei4 ni3 qi2qiu2
1
wo3 you3 yi1 zhu3 ,
zai4 tian1shang4 wei4 wo3 qi2qiu2 ,
qin1mi4 you4 ci2ai4 yuan3 sheng4guo4 zhong4 peng2you5 ;
shi2chang2 guan1huai2 wo3 ,
you4 fei1chang2 wen1rou2 qian1xu1 ,
dan4yuan4 wo3 jiu4zhu3 ,
ye3 cheng2wei2 ni3 jiu4zhu3 .
2
wo3 you3 yi1 fu4 ,
zai4 tian1shang4 yi3 ci4gei3 wo3 yong3heng2 de5 pan4wang4 ,
bing4 zhen1shi2 de5 fu2 le4:4:4:yue4 ;
bu4jiu3 ta1 zhao4 wo3 ,
zai4 tian1shang4 yu3 ta1 xiang1 ju4 ,
ta1 ye3 yuan4 shi1 en1 ,
shi3 ni3 neng2 chao2jian4 zhu3 .
3
wo3 you3 yi1 pao2 ,
bi3 ri4guang1 geng4jia1 ming2liang4 ,
yu4bei4 rong2yao4 ri4 zai4 tian1tang2 yao4 chuan1 shang4 ;
na4 jian4 xue3bai2 yi1 ,
shi4 he2deng3 hua2li4 mei3 guan1 ,
qin1ai4 de5 peng2you5 ,
yuan4 ni3 ye3 de5:2:dei3 yi1 jian4 .
4
zhu3 ji4 jiang1 ni3 zui4e4 zhong1:4 shu2 chu1lai5 ,
ying1 jiang1 zhe4 fu2yin1 xiang4 ta1ren2 su4 chuan2kai1 ;
bing4 yao4 qi2qiu2 zhu3 shi3 ta1men5 ye3 meng2 zheng3jiu4 ;
zhu3 ting1 wo3 qi2qiu2 ,
ye3 bi4 ting1 ni3 qi2qiu2 .
0
wo3 jin1 wei4 ni3 qi2qiu2 ,
wo3 jin1 wei4 ni3 qi2qiu2 ,
wo3 jin1 wei4 ni3 qi2qiu2 ,
chang2 wei4 ni3 qi2qiu2 .