bu2zhu4 qi2dao3
1
bu2zhu4 qi2dao3 , zhu3 zai4 shen1bian1 ,
bu2zhu4 qi2dao3 , zhu3 bi4 ting1jian5 ;
shang4 zhu3 ying1xu3 , zhen1shi2 que4ding4 ,
bu2zhu4 qi2dao3 , zhu3 bi4 da1ying5 .
2
bu2zhu4 qi2dao3 , qiu2 zhu3 gong1ying4 ,
bu2zhu4 qi2dao3 , zhu3 ci4 feng1sheng4 ;
wu2 yi1 dao3gao4 , zhu3 kan4:1 wei4 xiao3 ,
bu2zhu4 qi2dao3 , zhu3 dou1 ming2 liao3:le5 .
3
bu2zhu4 qi2dao3 , ruo4 yu4 yin3you4 ,
bu2zhu4 qi2dao3 , bi4 neng2 jin3shou3 ;
zhu3 ceng2 shou4 shi4 , kun4ku3 shen1 zhi1 ,
bu2zhu4 qi2dao3 , zhu3 bi4 fu2chi2 .
4
bu2zhu4 qi2dao3 , ruo4 yu4 chou2ku3 ,
bu2zhu4 qi2dao3 , zhu3 bi4 kan4gu4 ;
yi1qie4 jian1nan2 , zhu3 kan4:1 qing1chu5 ,
bu2zhu4 qi2dao3 , zhu3 bi4 fu2zhu4 .
5
bu2zhu4 qi2dao3 , yao4 you3 xin4xin1 ,
bu2zhu4 qi2dao3 , shi4 zui4 yao4jin3 ;
xin4xin1 neng2 chu2 you1shang1 ku3qing2 ,
bu2zhu4 qi2dao3 , zhu3 bi4 chui2 ting1 .