ye1su1 en1 you3
1
ye1su1 shi4 wo3 qin1ai4 peng2you5 ,
bei1fu4 wo3 zui4 dan1 wo3 you1 ,
he2deng3 quan2li4 neng2 jiang1 wan4shi2 ,
dai4 dao4 zhu3 en1 zuo4 qian2 qiu2 !
duo1shao5 ping2an1 luu3 luu3 shi1qu4 ,
duo1shao5 tong4ku3 bai2bai2 shou4 ,
jie1 yin1 wo3men5 wei4 jiang1 wan4shi2 ,
dai4 dao4 zhu3 en1 zuo4 qian2 qiu2 .
2
you3 fou3:pi3 fan2nao3 ya1 zhe5 xin1 tou2 ?
you3 fou3:pi3 yu4 shi4lian4 , yin3you4 ?
wo3men5 qie4mo4 hui1xin1 shi1wang4 ,
reng2 dao4 zhu3 en1 zuo4 qian2 qiu2 !
he2chu5 de5:2:dei3 ci3 zhong1xin1 peng2you5 ,
fen1 dan1 yi1qie4 ku3 yu3 you1 ,
wo3men5 ruo4dian3 zhu3 dou1 zhi1 tou4 ,
fang4xin1 dao4 zhu3 zuo4 qian2 qiu2 .
3
lao2ku3 duo1 chou2 ruan3ruo4 bu4kan1 ,
gua4luu4 zhong4dan4 ya1 jian1tou2 ,
zhu3 shi4 ni3 wo3 bi4nan4 chu3/4 suo3 ,
kuai4 dao4 zhu3 en1 zuo4 qian2 qiu2 !
ni3 ruo4 zao1yu4 you3 pan4 qin1 li2 ,
lai2dao4 zhu3 en1 zuo4 qian2 qiu2 ,
zai4 zhu3 huai2 zhong1:4 bi4 meng2 hu4 you4 ,
yu3 zhu3 tong2 zai4 yong3 wu2 you1 .