qiu2 zhu3 lian2min3
1
ping2 ni3 jiang4sheng1 cheng2ren2 zi3 ,
liu2lei4 shou4ku3 xin1 you1 jing1 ,
ping2 ni3 sheng4 e4mo2 shi4tan5 ,
dui4kang4 you4huo4 xian3 gang1 jian4 ,
zhu3 a4 ! qiu2 ni3 lian2min3 wo3 ;
ni3 bu4 zhu4 wo3 wo3 bi4 wang2 .
2
ping2 ni3 du2zi4 ken3qie4 qiu2 ,
li4 jin4 zheng1zhan4 ji2 ku3tong4 ,
ping2 ni3 shi2jia4 ku3 jin4 chang2 ,
she3 sheng1 liu2xue4 quan2 xian4shang5 ,
zhu3 a4 ! qiu2 ni3 lian2min3 wo3 ;
ni3 bu4 zhu4 wo3 wo3 bi4 wang2 .
3
ping2 ni3 fu4huo2 sheng4 si3 quan2 ,
wu2 ci3 da4 neng2 jiu4 mi2 yang2 ,
ping2 ni3 zhi4gao1 rong2 bao3zuo4 , tong3zhi4 wan4fang1 wei1 yuan3 bo1 ,
zhu3 a4 ! qiu2 ni3 lian2min3 wo3 ;
ni3 bu4 zhu4 wo3 wo3 bi4 wang2 .