qiu2 zhu3 she4mian3
1
ruo4 wo3 jin1tian1 shang1hai4 ta1ren2 xin1ling2 ,
ruo4 wo3 jin1tian1 shi3 ta1ren2 zou3 cuo4 lu4 ,
ruo4 wo3 jin1tian1 zhao4 ji3 xin1yi4 pian1 xing2 ,
qiu2 zhu3 she4mian3 ( she4mian3 ) !
a4men2 , a4men2 ( a4men2 ) .
2
ruo4 wo3 jin1tian1 yan2yu3 bu4 he2:ge3 ti3tong3 ,
bu4 guan1huai2 bie2ren2 xu1yao4 yu3 ku3tong4 ,
huo4 xu3 shi3 bie2ren2 shou4shang1 hai4 die1 qing1 ,
qiu2 zhu3 she4mian3 ( she4mian3 ) !
a4men2 , a4men2 ( a4men2 ) .
3
ruo4 wo3 jin1tian1 dui4 ren2 leng3ku4 wu2lun4 qing2 ,
ruo4 wo3 zhi3:1 tan1tu2 an1yi4 yu3 shu1 ning2:4 ,
bu4 yuan4 wan2cheng2 shang4 zhu3 jiao1fu4 shi3 ming4 ,
qiu2 zhu3 she4mian3 ( she4mian3 ) !
a4men2 , a4men2 ( a4men2 ) .
4
qiu2 ni3 she4mian3 wo3 suo3 cheng2ren4 zui4 jiu4 ,
qiu2 ni3 she4mian3 yin3cang2 wei4 xian3 qian1 you2 ,
qiu2 ni3 chang2chang2 yin3dao3 ai4hu4 bao3shou3 .
qiu2 zhu3 she4mian3 ( she4mian3 ) !
a4men2 , a4men2 ( a4men2 ) .