hui2gu4 shen2 en1
1
dang1 zhe4 shi4jie4 cheng2 guo4qu4 ,
dang1 can4lan4 yang2guang1 xiao1shi1 ,
dang1 wo3 yu3 zhu3 zai4 gao1chu4
hui2gu4 yi4sheng1 suo3 zao1yu4 ;
zhu3 , wo3 na4shi2 quan2 zhi1dao5 ,
suo3 shou4 en1dian3 he2 feng1fu4 .
2
dang1 wo3 zhan4 zhu3 bao3zuo4 qian2 ,
chuan1 shang4 zhu3 suo3 ci4 hua2 fu2:2:4 ,
dang1 wo3 qin1yan3 kan4jian5 zhu3 ,
yong3 li2 zui4e4 ai4 wo3 zhu3 ;
zhu3 , wo3 na4shi2 quan2 zhi1dao5 ,
suo3 shou4 en1dian3 he2 feng1fu4 .
3
ren2sheng1 lu4 tu2 sui1 hei1an4 ,
qiu2 zhu3 rong2guang1 chang2 zhao4 lin2 ,
qiu2 zhu3 ci4 she4zui4 gan1tian2 ,
ci4 wo3 sheng4ling2 chang2 fu2zhu4 ;
zhu3 , jiao4 wo3 zai4 shi4 dao4 ,
suo3 shou4 en1dian3 he2 feng1fu4 .
4
meng2 xuan3 fei1 yin1 wo3 mei3shan4 ,
shi3 wo3 de5:2:dei3 mian3 shen2 zhen4nu4 ;
zhu3 shi4 wo3de5 bi4nan4suo3 ,
sheng4ling2 shi3 wo3 cheng2 sheng4jie2 ;
qiu2 zhu3 jiao1:4:4 wo3 duo1 ai4 ni3 ,
bao4da2 ni3 feng1fu4 en1dian3 .