song4yang2 zao4wu4 zhu3
1
huan2 guan1 da4di4 hao4:3 feng1guang1 ,
yang3shi4 rong2yao4 mei3 qiong2cang1 ,
hui2xiang3 dan4sheng1 dao4 ru2jin1 ,
zhu3 ai4 shi2chang2 rao4 wo3 pang2 .
2
jing4 guan1 zhou4ye4 mei3 shi2chen5 ,
yu3zhou4 wan4wu4 cai3 bin1fen1 ,
shan1chuan1 hua1 mu4 jing3 qi2 wei3 ,
ri4yue4 xing1chen2 he2 guang1hui1 .
3
shi4jian1 wei2 ai4 xi4 ren2 qun2 ,
fu4mu3 er2nuu3 le4:4:4:yue4 tian1 lun2 ,
ren2jian1 tian1shang4 you3peng2 duo1 ,
wen1rou2 he2shan4 ai4 zhen1 chun2 .
4
shang4 zhu3 jiao4hui4 bian4 si4fang1 ,
hui4zhong4 chang2 ju3 sheng4jie2 shou3 ,
jing4 jiang1 chun2jie2 ai4 zhi1 ji4 ,
xian4 yu3 en1 zhu3 dao4 yong3jiu3 .

jing4 xiang4 yu3zhou4 quan2neng2 shen2 ,
xian4shang5 song4yang2 gan3xie4 xin1 .