huan1xin1 gan3xie4
1
qing1xin1 ren2 dang1 huan1xin1 ,
kuai4le4 gan3xie4 ge1chang4 ;
ji1du1 shi2jia4 wei4 ni3 jing1qi2 ,
gao1ju3 sui2 feng1 piao1 yang2 .
2
huo2po5 shao3:3:4:4 nan2 shao3:3:4:4 nuu3 .
xu1 mei2 ban1 bai2 lao3weng1 ,
dou1 dang1 huan1xin1 gao1sheng1 ge1chang4 ,
song4 zhu3 qi2miao4 feng1sheng4 .
3
ben1pao3 ren2sheng1 zhang333:chang22 lu4 ,
bu4lun4 yu4 huo4 yu4 fu2 ,
cong2 you4 dao4 lao3 ,
hei1ye4 bai2zhou4 ,
dou1 dang1 zan4mei3 huan1hu1 .
0
huan1xin1 , ( huan1xin1 , )
huan1xin1 , ( huan1xin1 , )
ge1chang4 gan3xie4 huan1xin1 .