shou1cheng5
1
nong2fu1 xin1ku3 geng1 zuo4 mang2 ,
hao4:3 zhong4:3 tian2 zhong1:4 bo1 fang4 ,
que4 yang3lai4 shen2 shou3 jiao1guan4 ,
dao4zhong3 fa1ya2 zhuo2zhuang4 ;
han2 dong1 ta1 song4 xue3 hua1 lai2 ,
chun1 nuan3 ta1 cui1 gu3 zhang333:chang22 ,
you4 ci4 he2222:huo2 feng1 yu3 li4 ri4 ,
gan1lin2 pei4 ran2 xia4 jiang4 .
2
zhu3 du2 yi1 zao4wu4 zhen1 shen2 ,
zao4cheng2 wan4lei4 qun2 sheng1 ;
dian3zhui4 lu4pang5 de5 hua1 mu4 ,
ran2 qi3 hei1ye4 yin2 xing1 ;
da4 feng1 ju4lang4 dou1 ting1 ta1 ,
xiao3niao3 lai4 ta1 wei4yang3 ;
wo3 zhong4 shi4 ta1de5 er2nuu3 ,
tian1tian1 ta1 ci4 shi2 liang2 .
3
wo3 zhong4 lai2 gan3xie4 tian1fu4 ,
wan4wu4 mei3hao3 guang1ming2 ,
gan3xie4 sa3zhong3 yu3 shou1cheng5 ,
shi2 liang2 , jian4kang1 , sheng1ming4 ;
yuan4 xian4 yi1qie4 gei3 shang4 zhu3 ,
yin1 zhu3 ci2ai4 en1 shen1 ,
zhu3 zui4 yue4na4 de5 li3wu4 :
qian1xu1 gan3xie4 zhi1 xin1 .
0
shi4jian1 mei3hao3 en1ci4 ,
wan2quan2 lai2zi4 tian1shang4 ;
dang1 gan3xie4 zhu3 ,
dang1 gan3xie4 zhu3 ,
zhu3 ai4 wu2liang4 .