ge1chang4 zan4mei3 zhuang1jia5 zhu3
1
ge1chang4 zan4mei3 zhuang1jia5 zhu3 ,
ge1chang4 ren2ai4 song4ge1 ,
man3xin1 xi3le4 gao1sheng1 chang4 ,
huan1hu1 ha1li4lu4ya3 ;
si4ji4 ji2 zhu3 ming4 zhuan4yi2 ,
wu3gu3 bai3 guo3 feng1shou1 ,
ge1chang4 zan4mei3 zhuang1jia5 zhu3 ,
gao1chang4 ren2ai4 yue4ge1 .
2
shang4 zhu3 ci4 gan1lin2 wo4 tu3 ,
ye3di4 hua1 kai1 quan2 yong3 ,
zhong4 shan1 qiu1 kuai4le4 tiao4yue4 ,
shan1gu3 huan1 xiao4 ge1chang4 ;
ta1 ci4 xia4 feng1sheng4 en1hui4 ,
wan4wu4 zi1 zhang333:chang22 mao4sheng4 ,
ta1 ci4 feng1fu4 yu3 ping2an1 ,
zuo4wei2 nian2sui4 guan1mian3 .
3
jiang1 zhu3 suo3 shang3ci4 li3wu4 ,
jing4xian4 zai4 ta1 sheng4 tan2 ,
suo3 xian4 jin1 se4:shai4 de5 he2 kun3 ,
jie1 zhu3 jiu4shu2 ling2hun2 ;
dang1 ni3 fu3fu2 zhu3 zu2 qian2 ,
xian4shang5 gan3en1 de5 xin1 ,
yong4 ni3 sheng1huo2 jing4bai4 ta1 ,
yin1 ta1 wei4 ni3 she3 sheng1 .