geng4:1 shen1 ren4shi5 ye1su1
1
wo3 yuan4 geng4:1 shen1 ren4shi5 ye1su1 ,
shen1 yuan4 geng4:1 duo1 xian3chu1 zhu3 en1 ,
geng4jia1 ming2bai5 jiu4en1 wan2mei3 ,
ti3 nian4 zhu3 ai4 wei4 wo3 shou4 si3 .
2
wo3 yuan4 geng4:1 duo1 xiao4fa3 ye1su1 ,
jiu4zhu3 zhi3yi4 geng4:1 duo1 ling3wu4 ;
ken3qiu2 sheng4ling2 zuo4 wo3 dao3shi1 ,
jiao1:4:4 wo3 xue2xi2 ji1du1 zhen1li3 .
3
wo3 yuan4 geng4:1 shen1 ren4shi5 zhu3 hua4 ,
ting1 zhu3 xun4hui4 , yu3 zhu3 xiang1jiao1 ,
mei3 zi4 mei3 ju4 ting1 zhu3 sheng1yin1 ,
zhu3 yan2 xin4shi2 , ming2ke4 zai4 xin1 .
4
wo3 yuan4 geng4:1 shen1 ren4shi5 ye1su1 ,
ta1de5 zun1gui4 , rong2yao4 , quan2neng2 ;
shen1 yuan4 jiu4zhu3 guo2du4 kuo4zhang1 ,
zhuan1xin1 pan4wang4 jiu4zhu3 zai4 lai2 .