yi1zhi4 en1 long2
1
qiu2 zhu3 jin1 shi1 en1 zhu4fu2 zhe4 yi1liao2 suo3 ,
qiu2 sheng4ling2 yin3dao3 yuan4 nei4 ge4 bu4 men2 .
qiu2 ni3 jin1 fu3 wei4 zhan3zhuan3 xiu1 ru4 bing4ren2 ,
yuan4 ni3de5 ci2 sheng1 jin4ru4 you1 ku3 xin1 .
2
yuan4 hu4 li3 ren2yuan2 xu1xin1 yang3wang4 shang4 zhu3 ,
ti3hui4 shi1 en1 zhu3 yi1zhi4 zhen1 yi4yi4 .
jian4 bing4 zhe3 fang3 ru2 jian4 ni3 ren3shou4 shang1tong4 ,
mei3 sheng1 shen1yin2 chu4 nian4 dai4 shu2 en1 long2 .
3
qiu2 zhu3 qin1 hu4bi5 tong4ku3 ruan3ruo4 bing4 zhe3 ,
qiu2 ci4 xia4 xin4xin1 shi3 ta1men5 fu4 yuan2 ,
an4zhao4 ni3 zhi3yi4 zao3 ri4 huan1xin1 chu1yuan4 ,
shen1ti3 yu3 xin1ling2 jie1 huo2po5 kang1jian4 .