wan3 dao3 qiu2 en1
1
yao2 xiang3 dang14nian2 bang4wan3 shi2 fen1 ,
bing4ren2 zhong4duo1 , huan2rao3 zhu3 qian2 ,
ta1men5 wo4 bing4 , tong4ku3 wan4 zhuang4 ,
meng2 zhu3 yi1zhi4 , xin1zhong1 huan1 ran2 .
2
ru2jin1 you4 dao4 huang2hun1 ri4 mu4 ,
wo3men5 dai4 bing4 lai2dao4 zhu3 qian2 ,
sui1ran2 wei4 jian4 en1 zhu3 ci2 yan2 ,
xin1zhong1 que4 zhi1 zhu3 zai4 ci3 jian4:4:1:1:1 .
3
qiu2 zhu3 xiao1chu2 wo3 zhong4 ku3nan4 ,
you3 ren2 bing4 ku3 , you3 ren2 chou2 fan2 ,
you3 ren2 ai4 zhu3 wei4 jin4 re4chen2 ,
you3 ren2 shi1qu4 qi3chu1 ai4xin1 .
4
ji1du1 ye1su1 jiang4 shi4 wei2ren2 ,
shen1 shou4 shi4tan5 bao3 li4 jian1xin1 ,
ye1su1 yan3mu4 ming2 cha2 qiu1 hao2 ,
dong4 xi1 yi1qie4 yin3 wei1 shang1hen2 .
5
wo3 zhu3quan2 neng2 jin1 xi1 xiang1tong2 ,
ying1xu3 en1 yan2 yong3 bu4 luo4kong1 ,
ci3 ke4 huang2hun1 zhuang1yan2 shi2 fen1 ,
ken3qiu2 en1 zhu3 yi1 wo3 zhong4ren2 .
a4men2 .