ni3 yao4 quan2yu4 me5
1
qing3 ting1 jiu4zhu3 jiao3bu4 sheng1 ,
ta1 zheng4 zou3 ci3 lu4jing4 ,
ta1 bei1fu4 wan4min2 ku3tong4 ,
yi1zhi4 zhu1 ban1 bing4zheng4 ;
ci2bei1 jiu4zhu3 zheng4 lin2jin4
chi2 bian1 wo4 bing4ren2 ,
rou2he2 sheng1yin1 xiang4 ta1 wen4 :
" ni3 yao4 quan2yu4 me5 ? "
2
qing3 ting1 jiu4zhu3 ci2ai4 sheng1 ,
ni3 xin1 jiu4 de5:2:dei3 jie2jing4 ,
fan2 xin4 kao4 ye1su1 sheng4 ming2 ,
bi4 de5:2:dei3 jiu4en1 feng1sheng4 ;
zhu3 zhao1hu1 yi1qie4 zui4ren2 ,
jiu4 ta1 de5:2:dei3 sheng1ming4 ,
ci2ai4 sheng1yin1 zheng4zai4 wen4 :
" ni3 yao4 quan2yu4 me5 ? "
3
ni3 xin1 chou2chu2 chang2 bu4an1 ,
yin1 bei4 zui4e4 kun3bang3 ,
shui3 dong4 shi2 ni3 zai4 chi2 pan4 ,
tan4xi1 wu2 ren2 bang1mang2 ;
zhu3 zheng4 deng3 zai4 ni3 shen1 pang2 ,
yao4 shi3 ni3 jian4kang1 ,
jiu4zhu3 cheng2ken3 xiang4 ni3 wen4 :
" ni3 yao4 quan2yu4 me5 ? "
4
ken3qiu2 jiu4zhu3 bang1zhu5 wo3
jie1shou4 ni3de5 ying1xu3 ,
jiang1 qi2miao4 yi1zhi4 da4 neng2
xian4jin1 xiang4 wo3 qing1 zhu4 ,
xi3jing4 wo3 yi1qie4 zui4guo4 ,
wan2quan2 guan3li3 wo3 ,
zhu3 xiang4 xiang1xin4 de5 ren2 shuo1 :
" ni3 xin4 yi3 jiu4 ni3 . "
0
ni3 yao4 quan2yu4 me5 ?
ni3 yao4 quan2yu4 me5 ?
bei4 zui4 kun3bang3 de5 ren2 ,
kuai4 dao4 zhu3 qian2lai2 ,
kan4:1 sheng1ming4 quan2 wei4 ni3 liu2 ,
kuai4 jie1shou4 zhu3 ying1xu3
tou2 jin4 zhe4 huo2shui3 quan2 ,
ni3 bian4 de5:2:dei3 quan2yu4 .