wan2quan2 de5 feng4xian4
1
wan2quan2 de5 feng4xian4 ,
zhu3 , wo3 yuan4yi4 ,
wan2quan2 de5 feng4xian4 ,
feng4xian4 yu3 ni3 ;
yi1qie4 bai3 shang4 ji4tan2 ,
xiang4 ni3 wan2quan2 gui1yi1 ,
ni3 wei4 wo3 fu4 shu2jia4 ,
wo3 jin1 gui1 ni3 .
2
wan2quan2 de5 feng4xian4
guang1yin1 sheng1ming4 ,
yi1qie4 zhu3 suo3 ci4 ,
yuan4 zun1 zhu3 ming4 ,
yi1 wen2 en1 zhu3 ci2 sheng1 ,
wo3 le4:4:4:yue4 gen1sui2 zhu3 xing2 ,
cong2 jin1 zhi2dao4 yong3yuan3 ,
shun4fu2 zhong1cheng2 .
3
wan2quan2 de5 feng4xian4
jin1yin2 cai2bao3 ,
ni3 suo3 ci4 yi1qie4 ,
feng1sheng4 mei3hao3 ;
yi1qie4 jie1 shu3yu3 ni3 ,
yin1 ni3 jiang1 wo3 mai3 shu2 ,
jin1 hou4 yong3 gui1yu3 ni3 ,
ye1su1 wo3 zhu3 .
4
wan2quan2 de5 feng4xian4 ,
zhu3 , wo3 shu3:zhu3 ni3 ,
wan2quan2 de5 feng4xian4 ,
shen2 sheng4 jiu4zhu3 ;
ji2 wo3 xian3 ni3 sheng1ming4 ,
biao3zhang1 ni3de5 feng1sheng4 ,
fei1 wo3 nai3shi4 ji1du1 ,
ni3 shi4 yi1qie4 .