jiang1 zui4 hao4:3 de5 xian4 zhu3
1
jiang1 zui4 hao4:3 de5 xian4 en1 zhu3 ,
xian4 ni3 qing1 chun1 de5 li4liang5 ,
jiang1 ni3 chun2jie2 re4qing2 xin1ling2 ,
zhong1xin1 wei4 zhen1li3 da3zhang4 ;
zhu3 ye1su1 yi3 you3 hao4:3 bang3yang4 ,
yong3gan3 jian1ding4 bu4 ju4pa4 ,
ni3 yao4 zhong1xin1 jing4qian2 ai4 zhu3 ,
jiang1 zui4 hao4:3 de5 xian4 yu3 ta1 .
2
jiang1 zui4 hao4:3 de5 xian4 en1 zhu3 ,
ni3 xin1 rang4 zhu3 ju1 shou3wei4 ,
zai4 shi4feng4 zhong1:4 yi3 zhu3 wei4 zhong4:-:chong2 ,
yi1qie4 xian4shang5 zui4 bao3gui4 ;
feng4xian4 bi4 cong2 zhu3 de5:2:dei3 shang3ci4 ,
shen2 jiang1 du2sheng1 zi3 ci4 xia4 ,
ni3 yao4 gan1xin1 le4yi4 shi4 zhu3 ,
jiang1 zui4 hao4:3 de5 xian4 yu3 ta1 .
3
jiang1 zui4 hao4:3 de5 xian4 en1 zhu3 ,
fang1 neng2 pei4 de5:2:dei3 zhu3 juan4ai4 ,
ta1 jiang1 zi4ji3 zuo4 ni3 shu2jia4 ,
tian1shang4 rong2yao4 yuan4 li2kai1 ;
ta1 she3 sheng1ming4 hao2wu2 yuan4yan2 ,
jiu4 ni3 tuo1li2 ba3 xue4 sa3 ,
ni3 yao4 xiang4 ta1 xian4shang5 chong2jing4 ,
jiang1 zui4 hao4:3 de5 xian4 yu3 ta1 .
0
jiang1 zui4 hao4:3 de5 xian4 en1 zhu3 ,
xian4 ni3 qing1 chun1 de5 li4liang5 ,
chuan1 shang4 jiu4en1 quan2 fu4 jin1zhuang1 ,
zhong1xin1 wei4 zhen1li3 da3zhang4 .