yi1qie4 xian4 zai4 tan2 shang4
1
ni3 ke3wang4 you3 ping2an1 ,
qi1 wang4 xin4xin1 zeng1zhang3 ,
ceng2 heng2xin1 de5 qi2qiu2 yu3 yang3wang4 ;
dan4 bu4neng2 you3 an1xi1 ,
yi4 wu2 mei3man3 fu2zhi3 ,
chu2fei1 ni3 jiang1 yi1qie4 xian4 tan2 shang4 .
2
ni3 ruo4 yuan4 yu3 zhu3 xing2 ,
zai4 zhu3 dao4 zhi1 guang1 zhong1:4 ,
shi2chang2 de2zhao2 man3zu1 yu3 ping2an1 ,
jiu4 yao4 zun1 zhu3 mei3 zhi3 ,
yuan3li2 yi1qie4 e4shi4 ,
ni3 geng4:1 yao4 jiang1 yi1qie4 xian4 tan2 shang4 .
3
wo3men5 ceng2 xiang4 zhu3 qiu2 ,
pan4wang4 zhu3 ci2fu2 you4 ,
dan4 nan2 ce4 zhu3 ci4 en1 he2 shen1 hou4 ,
zhi2dao4 jiang1 ling2hun2 ti3 ,
rang4 zhu3 qin1zi4 guan3li3 ,
quan2 xian4 zai4 ji4tan2 shang4 wu2 bao3liu2 .
4
zhu3 ci2ai4 wu2xian4 liang2 ,
you3 shei2 neng2 jin4 chuan2yang2 ,
zhu3 de5 ai4 neng2 shi3 ni3 xin1 huan1chang4 ;
yu3 zhu3 tian2mi4 jiao1wang3 ,
zhu3 qian2 fu2 le4:4:4:yue4 fen1xiang3 ,
ni3 zhi3yao4 jiang1 yi1qie4 xian4 tan2 shang4 .
0
ni3 suo3you3 shi4fou3 xian4 zai4 tan2 shang4 zuo4 huo2 ji4 ?
ni3 xin1 shi4fou3 sheng4ling2 guan3li3 ?
ni3 ruo4 jiang1 shen1xin1 ling2 xian4 zai4 zhu3 de5 shou3 li3 ,
bi4 meng2 ta1 ci4 ping2an1 yu3 fu2zhi3 .