quan2 ren2shi4 zhu3
1
qiu2 shi3 ceng2 zhi2 sheng4wu4 de5 shou3 ,
wei4 zhu3 fu2wu4 li4 jia1 zeng1 ;
qiu2 shi3 ceng2 wen2 zhu3 ge1 de5 er3 ,
bu4zai4 qing1 ting1 xuan1 nao4 sheng1 .
2
qiu2 shi3 ceng2 chang4 sheng4zai1 de5 she2 ,
yu3yan3 cheng2shi2 mian3 xu1wang4 ;
qiu2 shi3 ceng2 jian4 zhu3 ai4 de5 mu4 ,
neng2 jian4 meng2 fu2 zhen1 xi1wang4 .
3
qiu2 shi3 bu4 zhu3 dian4 ting2 de5 zu2 ,
bu4 li2 wo3 zhu3 da4 guang1ming2 ;
qiu2 shi3 shi2 zhu3 sheng4 ti3 zhi1 shen1 ,
chong1man3 wo3 zhu3 xin1 sheng1ming4 .