hei1ye4 jiang1 lin2 kuai4 zuo4 gong1
1
hei1ye4 jiang1 lin2 kuai4 zuo4 gong1 ,
zuo4 gong1 dang1 chen4zao3 chen2 ;
zhao1:chao2:2 lu4 shan3yao4 hua1 fang4 shi2 ,
zuo4 gong1 xin1 qin2 ;
chen4 bai2ri4 yang2guang1 ming2liang4 ,
nu3li4 zuo4 gong1 bu4 ting2 ;
hei1ye4 jiang1 lin2 kuai4 zuo4 gong1 ,
ye4 lin2 gong1 dang1 cheng2 .
2
hei1ye4 jiang1 lin2 kuai4 zuo4 gong1 ,
chen4 zhe5 tai4yang2 dang1 kong4 ;
jin4xin1 jin4li4 shi4feng4 ,
jiang1lai2 xiang3 an1ning2 ;
guang1yin1 fei1shi4 dang1 ai4xi1 ,
mei3 fen1 miao3 dang1 shan4 yong4 ;
hei1ye4 jiang1 lin2 kuai4 zuo4 gong1 ,
ye4 lin2 gong1 jiang1 ting2 .
3
hei1ye4 jiang1 lin2 kuai4 zuo4 gong1 ,
chen4 zhe5 mu4 se4:shai4 wei4 shen1 ;
bai2ri4 jiang1 jin4 huang2hun1 jin4 ,
gan3 kuai4 chuan2 fu2yin1 ;
xi1yang2 can2 zhao4 reng2 nu3li4 ,
zhi2dao4 ri4ying2 xiao1shi1 ;
hei1ye4 jiang1 lin2 kuai4 zuo4 gong1 ,
ye4 lin2 gong1 wan2cheng2 .