yu4bei4
1
yu4bei4 ren3shou4 tong4ku3 bei1shang1 ,
yu4bei4 zao1yu4 shi4lian4 ,
huo4 liu2 ben3di4 , huo4 wang4:3 yuan3fang1 ,
quan2 ting1 ping2 zhu3 chai1qian3 .
2
yu4bei4 chu1fa1 , yu4bei4 xin1lao2 ,
yu4bei4 jing3xing3 qi2dao3 ,
yu4bei4 tui4rang4 jing4 hou4 yi1 pang2 ,
deng3 zhu3 ming2que4 yin3dao3 .
3
yu4bei4 chuan2yang2 , yu4bei4 mo4xiang3 ,
yu4bei4 yun4yong4 xin1si5 ,
yu4bei4 zhan4 wen3 zhu3 pai4 gong1 chang2 ,
yu4bei4 xun2 zhu3 zhi3yi4 .
4
yu4bei4 xuan1jiang3 , yu4bei4 jing3gao4 ,
yu4bei4 zheng3jiu4 ling2hun2 ,
huo4 sheng1 huo4 si3 yu4bei4 jie1shou4 ,
yu4bei4 jiu4zhu3 zai4 lin2 .
0
yu4bei4 qian2wang3 , huo4 liu2 ben3di4 ,
yu4bei4 jin4zhong1 fu2shi4 ;
yu4bei4 zuo4 sheng4 gong1 bu4lun4 da4xiao3 ,
yu4bei4 zun1 zhu3 zhi3yi4 .