qiu2 zhu3 ci4 dang1 shuo1 de5 hua4
1
zhu3 , ken3qiu2 ni3 xiang4 wo3 shuo1hua4 ,
shi3 wo3 shuo1hua4 xiang4 ni3 hui2 sheng1 ;
wo3 yuan4 xun2zhao3 , xiang4 ni3 xun2 wo3 ,
ling3 hui2 mi2lu4 gu1dan3 tong2bao1 .
2
qiu2 zhu3 jiao1:4:4 wo3 , shi3 wo3 shan4 jiao1:4:4 ,
chuan2da2 wo3 zhu3 bao3gui4 zhen1li3 ;
shi3 wo3 hua4yu3 ru2 sheng1 chi4bang3 ,
fei1 ru4 duo1 ren2xin1 ling2 shen1chu4 .
3
qiu2 zhu3 ci4 wo3 tian2mi4 an1xi1 ,
shi3 wo3 ye3 neng2 fu3 wei4 ta1ren2 ;
shuo1hua4 he2yi2 ru2 chu1 zhu3 kou3 ,
gu3li4 pi2fa2 xu1yao4 zhi1 ren2 .
4
yuan4 zhu3 wan2mei3 chong1man3 wo3 xin1 ,
shi3 wo3 sheng1ming4 liu2lu4 feng1sheng4 ;
si1xiang3 yan2yu3 ru2 huo3 ru2 guang1 ,
biao2da2 zhu3 ai4 , zhang1xian3 zhu3 rong2 .
5
qiu2 zhu3 yong4 wo3 , sui1 wo3 bu4 pei4 ,
zun1 zhu3 zhi3yi4 , sui2shi2 sui2di4 ,
zhi2dao4 wo3 jian4 fu4 shen2 sheng4 yan2 ,
xiang3 zhu3 an1xi1 , huan1le4 , rong2yao4 .