fu2 le4:4:4:yue4 tian1 xiang1
1
ye1lu4sa1leng3 , fu2 le4:4:4:yue4 tian1 xiang1 ,
ci3 ming2 wo3 xin1 xiang4 wang4:3 ,
shi4jian1 lao2lu4 he2 shi2 wan2bi4 ,
gui1 xiang3fu2 le4:4:4:yue4 wu2jiang1 ?
2
he2 shi2 de5:2:dei3 jian4 tian1 xiang1 yu4 qiang2 ,
zhu1 men2 rong2yao4 hui1huang2 ?
jiu4en1 bao3lei3 yong3yuan3 jian1 li4 ,
jin1 jie1 shan3 shan3 fa1guang1 .
3
shi3tu2 , xian1zhi1 , xun4 dao4 lie4 shi4 ,
huan2 li4 jiu4zhu3 shen1bian1 ,
shi4shang5 zhu3 nei4 suo3 ai4 qin1you3 ,
rong2yao4 dui4 zhong1:4 xiang1 qian1 .
4
ye1lu4sa1leng3 tian1 xiang1 fu2 le4:4:4:yue4 ,
he2 shi2 cai2neng2 qin1 chang2 ?
shi4jian1 lao2lu4 he2 shi2 wan2bi4 ,
gui1 xiang3fu2 le4:4:4:yue4 wu2jiang1 ?