you3 wo3 ming2 zai4 nei4 me5
1
zhu3 a4 , wo3 bu4 qiu2 jin1yin2 ,
bu4 qiu2 shi4jian1 cai2 li4 ,
zhi3:1 qiu2 you3 que4shi2 ping2 zheng4 ,
neng2 jin4 tian1 cheng2 mei3 de5:di4 ,
tian1guo2 suo3 cun2 sheng1ming4 ce4 ,
he2deng3 guang1cai3 hua2mei3 ,
qiu2 zhu3 ye1su1 ming2 shi4 wo3 ,
you3 wo3 ming2 zai4 nei4 me5 ?
2
zhu3 a4 , wo3 zui4 ji2 zhong4duo1 ,
you2ru2 hai3 sha1 nan2 shu3 ,
xing4 zhu3 wei4 wo3 liu2 bao3 xue4 ,
xi3jing4 wo3 zhong4 zui4 wu1 ,
yin1 ni3 bao3gui4 de5 ying1xu3 ,
zai4 sheng4jing1 shang4 ming2 shuo1 :
" ni3de5 zui4 sui1 xiang4 zhu1hong2 ,
wo3 neng2 xi3jing4 ru2 xue3 . "
3
zai4 na4 hua2mei3 de5 tian1 cheng2 ,
lin2 li4 guang1ming2 ju1suo3 ,
de5:2:dei3 xiang3 rong2yao4 zhi1 sheng4tu2 ,
yi4 pao2 jie2bai2 ru2 xue3 ,
zai4 wu2zui4 wu4:e4:e4 lai2 qin1 rao3 ,
zai4 wu2 fan2nao3 shang1 bei1 ,
tian1shi3 zai4 bi3 chang2 kan1hu4 ,
wo3 ming2 ye3 zai4 ce4 nei4 .
0
zai4 na4 hua2mei3 ce4 zhong1:4 ,
you3 wo3 ming2 zai4 nei4 me5 ?
zai4 tian1guo2 sheng1ming4 ce4 zhong1:4 ,
you3 wo3 ming2 zai4 nei4 me5 ?
(3 )
zai4 na4 hua2mei3 ce4 zhong1:4 ,
ye3 you3 wo3 ming2 zai4 nei4 ,
zai4 tian1guo2 sheng1ming4 ce4 zhong1:4 ,
ye3 you3 wo3 ming2 zai4 nei4 .