yu3 zhu3 tong2 zai4
1
xiao3niao3 ti2 jiao4 ,
bai2ri4 chu1 hui2 you1an4 kai1 ,
chen2guang1 po4 xiao3 ,
en1 zhu3 yu3 wo3 tong2 zai4 ;
mei3li4 ke3ai4 ,
yuan3 sheng4 bai2zhou4 de5 guang1cai3 ,
zai4 wo3 xin1zhong1
zhang333:chang22 jue2 yu3 zhu3 tong2 zai4 .
2
yu3 zhu3 tong2 zai4 ,
xuan2miao4 shen2qi2 yin1 ying3 zhong1:4 ,
jing4 dui4 zi4ran2 ,
ti3hui4 zao4hua4 qi2 gong1 ;
yu3 zhu3 tong2 zai4 ,
zhuang1yan2 qian2cheng2 qi4he2 zhong1:4 ,
zhao1:chao2:2 lu4 jing1ying2 ,
ci3 zhong1:4 tian1 qu4 wu2qiong2 .
3
lao2ku3 gong1 wan2 ,
ling2hun2 pi2fa2 shui4 yi4 xing1:4 ,
kun4juan4 shuang1 yan3 ,
dao3gao4 yang3wang4 tian1ting2 ;
zai4 en1 yi4 xia4 ,
ye4 mian2 gan1mei3 er2 an1ning2 ,
geng4jia1 tian2mei3 ,
xing3 lai2 you3 zhu3 xiang1 ying2 .
4
zui4hou4 yi1 tian1 ,
dang1 rong2yao4 chen2guang1 pu3zhao4 ,
wo3 ling2 chu1 xing3 ,
shi4jie4 hei1ying3 quan2 xiao1 ;
zai4 na4 pian4 ke4 ,
ling3 luue4 ming2 mei4 de5 guang1cai3 ,
wo3 xin1 le4:4:4:yue4 zhi1
yong3yuan3 yu3 zhu3 tong2 zai4 .