zao3 dao3
1
jin1 cong2 wo3men5 xin1zhong1 ji4tan2 ,
xin1 xiang1 bu2duan4 sheng1 qi3 ;
qiu2 zhu3 bang1zhu5 wo3men5 xian4shang5
qing1chen2 xin1xiang1 de5 ji4 .
2
xing3 lai2 , xing3 lai2 ; wo3 xin1 wo3 kou3 ,
xi3le4 , ai4xin1 chong1man3 ;
dang1 shen2 ci2 sheng1 xiang4 wo3 hu1huan4 ,
wo3 ling2 su4 xing3 song4zan4 .
3
yuan4 shen2 zuo4 wo3 yin1bi4 liang4guang1 ,
zuo4 wo3 shou3 hu4 yin3dao3 ;
zai4 wo3 ruan3ruo4 ta1 en1 zhang1xian3 ,
ta1 ai4 jia1bei4 qing1dao3:4 .
4
xin1 tian1 , xin1 de5:di4 , xin1 le4:4:4:yue4 , xin1 en1 ,
yi1qie4 dou1 yao4 geng1xin1 ;
jiang1lai2 tian1shang4 geng4:1 shan4 song4zan4 ,
qing3 jie1shou4 zhe4 xin1yuan4 .