wan4min2 fen4 xing1:4
1
qing1chen2 zhi1 guang1 jian4 ming2liang4 ,
hei1an4 jian4jian4 xiao1tui4 ,
da4di4 er2nuu3 zheng1 su1xing3 ,
liu2 chu1 tong4hui3 yan3lei4 .
hai3yang2 zhi1 feng1 zhen4 zhen4 chui1 ,
dai4 lai2 yuan3fang1 xiao1xi5 ;
zhong4 bang1guo2 fen1fen1 ju4ji2 ,
yao4 yu3 huan2xun2 cheng2 dui4zhi4 .
2
shi4kan4 wan4min2 dou1 jing4bai4
wo3men5 suo3 ai4 zhen1 shen2 ,
qian1wan4 xin1ling2 qi2 gong4feng4 ,
gan3xie4 zhen1 shen2 hong2 en1 ;
shi4kan4 zui4ren2 dou1 ren4zui4 ,
yuan4 zun1 fu2yin1 xun4 ming4 ,
tong2 xun2qiu2 jiu4zhu3 ci2fu2 ,
zheng3jiu4 wan4guo2 wan4min2 .
3
dan4yuan4 jiu4en1 ru2 jiang1he2 ,
xiang4qian2 yong3liu2 bu4 xi1 ,
liu2 bian4 shi4jie4 zhu1 guo2jia1 ,
ru2tong2 guan4gai4 huang1di4 ;
zhi2dao4 bei1wei1 zhong4 zi3min2 ,
de2sheng4 gui1hui2 tian1ting2 ,
zhi2dao4 sheng4tu2 tong2 xuan1gao4 :
" jiu4zhu3 jin1 yi3 lai2lin2 . "