qiu2 zhu3 jin1tian1 yin3dao3 guan3li3
1
wo3 ling2 su4 xing3 , ai4xi1 guang1yin1 ,
jie2li4 jin4 wo3 yi1 tian1 ze2ren4 ,
qu1 chu2 duo4xing4 , huan1xin1 fen4qi3 ,
jing4qian2 chen2 ji4 xiang4 zhu3 xian4 chen2 .
2
mei3 ju4 yan2yu3 , dou1 yao4 zhen1cheng2 ,
liang2xin1 yao4 xiang4 wu3 ri4 ming2jing4 ,
dang1 zhi1 shang4 zhu3 dong4 cha2 wan4shi2 ,
zhu3 mu4 kan4tou4 yin3mi4 xin1ling2 .
3
wo3 xin1 su4 xing3 , fen4 fa1:1:4 jing1shen2 ,
jie2li4 gong1zuo4 jin4 wo3 ben3fen4 ,
xiao4fa3 tian1 jun1 zheng3 ri4 ge1chang4 ,
bu4 ting2 zan4mei3 yong3heng2 zhi1 jun1 .
4
wo3 jin1 xiang4 zhu3 chong2xin1 xu3yuan4 ,
qiu2 qu1 wo3 zui4 ru2 lu4 xiao1san4 ,
shi2chang2 jian4cha2 xin1si5 yi4nian4 ,
shi3 wo3 chong1man3 shang4 zhu3 en1dian3 .
qiu2 zhu3 jin1tian1 yin3dao3 guan3li3
yi1qie4 yan2yu3 , xing2wei2 , xin1si5 ,
yuan4 wo3 cai2gan4 , jing1shen2 , zhi4hui4 ,
wei4 zhu3 rong2yao4 jin4xin1 jie2li4 .