yuan4 zhu3 en1 guang1 chong1man3 wo3
1
ji1du1 rong2yao4 man3 tian1ting2 ,
ji1du1 wei2:3 yi1 zhen1 guang1ming2 ,
gong1yi4 tai4yang2 qiu2 zhao4 lin2 !
sheng4guo4 ye4jian1 zhu1 you1 yin1 ;
tian1shang4 guang1hui1 jin4 wo3 shen1 ,
can4lan4 chen2xing1 zhao4 wo3 xin1 .
2
wei4 de5:2:dei3 wo3 zhu3 wei4 zhi1 xin1 ,
qing1chen2 yin1 hui4 shao3:3:4:4 huan1xin1 ;
wei4 jian4 ci2 guang1 lai2 zhao4yao4 ,
zhong1:4 tian1ri4 li4 huan2:hai2 fan2nao3 ;
shuang1 mu4 han2 huan1xin1 fen4 xing1:4 ,
yin1 zhu3 ci4yu3 zhen1 guang1ming2 .
3
yuan4 zhu3 juan4gu4 wo3 xin1ling2 ,
zhao4 tou4 zui4e4 san3:4 yin1yi4 !
shen2 sheng4 en1 guang1 chong1man3 wo3 ,
qu1 chu2 wo3 xin1 wan4 zhong4:3 yi2 ;
yuan4 zhu3 zhao1:chao2:2 zhao1:chao2:2 xian3 sheng4 rong2 ,
zhi2dao4 jiu4en1 wan2cheng2 shi2 .
a4men2 .