chen2 hun1 song4 dao3
1
zhu3 ci4 ci3 ri4 zhuan3shun4 yi3jing5 guo4:4:5 ,
zun1 zhu3 ming4ling4 , hei1ye4 you4 lin2 ,
wo3men5 zao2qi5 , xiang4 zhu3 xian4 chen2 ge1 ,
jin1 jiang1 an1xi1 , zai4 fa1:1:4 song4 sheng1 .
2
wo3men5 xiang4 zhu3 feng4 chen2 zhi4 jing4 xin1 ,
jing4 kan4:1 da4di4 , you2 an4 ru4 ming2 ,
pu3tian1zhi1xia4 , jiao4hui4 chang2 jing3xing3 ,
bu4 fen1 zhou4ye4 , yong3 bu4 xie4dai4 .
3
da4lu4 hai3yang2 , wang4 shi4 yu3 pi4 jing4 ,
li2ming2 suo3 dao4 , you4 shi4 yi1 tian1 ,
qi2dao3 zhi1 sheng1 , wei4ceng2 yi1 xi1 ting2 ,
song4zan4 ge1 yin1 , dao4chu4 you1ran2 .
4
jia1 guo2 xing1:4 shuai1 , zhuan3shun4 cheng2 chen2 ji1 ,
zhi3you3 tian1guo2 yong3yuan3 chang2cun2 ,
fan2 rong2 zi1 zhang333:chang22 , sheng4 ji1 yong3 chang1sheng4 ,
zhi2dao4 zhong4 sheng1 xiang4 zhu3 tou2 cheng2 .
a4men2 .