wan3 dao3
1
bai2ri4 fang1cai2 xiao1 shi4 ,
hei1ye4 yi3 lin2jin4 ;
wan3 xia2 heng2 duan4 tian1ji4 ,
tian1se4 yi3 huang2hun1 .
2
qiu2 zhu3 ci4 kun4juan4 ren2
an1 shi4 yu3 ning2jing4 ;
sui2 zhu3 rou2 sheng1 ci2fu2 ,
yi2ran2 bi4 shuang1 jing1 .
3
qiu2 zhu3 en1 dai4 er2tong2 ,
zhang1xian3 ni3 ci2 rong2 ;
kan4gu4 hai3 shang4 luu3ke4 ,
bo1tao1 zhong1:4 an1xie1 .
4
ming2ri4 li2ming2 lai2lin2 ,
wo3 jiang1yao4 qi3shen1 ;
sheng1huo2 zai4 fu4 yan3qian2 ,
sheng4jie2 you3 jing1shen2 .