qiu2 zhu3 tong2 zhu4
1
xi1yang2 xi1cheng2 ,
qiu2 zhu3 yu3 wo3 ting1 zhu4 ,
hei1an4 jian4 shen1 ,
qiu2 zhu3 yu3 wo3 tong2 zhu4 ,
qiu2 zhu4 wu2 men2 ,
an1wei4 ye3 wu2 mi4 chu3/4 ,
ken3qiu2 zhu4 ren2
zhi1 shen2 yu3 wo3 tong2 zhu4 .
2
miao3xiao3 fu2 sheng1 ,
piao1 xiang4 sheng1 ya2 jin4 chu3/4 ,
shi4 qing2 huan1le4 ,
zhuan3shun4 dou1 cheng2wei2 guo4qu4 ,
si4 zhou1 suo3 jian4 ,
dou1 shi4 bai4huai4 bian4 gu4 ,
ken3qiu2 zhu4 ren2
zhi1 shen2 yu3 wo3 tong2 zhu4 .
3
wo3 xu1yao4 zhu3 ,
shi2ke4 zai4 wo3 shen1bian1 ,
chu2 que4 zhu3 en1 ,
zen3 neng2 yu3 mo2 zuo4 zhan4 ?
shei2 neng2 xiang4 zhu3 ,
shi2chang2 yin3dao3 guan1zhu4 ,
qiu2 zhu3 bu4lun4
qing2 yu3 yu3 wo3 tong2 zhu4 .
4
wo3 bi4 mu4 shi2 ,
qiu2 xian3 jiu4en1 shi2jia4 ,
zhao4 che4 you1an4 ,
zhi3shi4 tian1shang4 mei3 jia1 ,
yin1yi4 xiao1 shi4 ,
xin1 kan4:1 tian1 guang1 po4 shu3 ,
wu2lun4 zai4 tian1
zai4 de5:di4 ken3qiu2 tong2 zhu4 .