jia1 mei3 shi2ri4 liu2zhuan3 bu4 ting2
1
jia1 mei3 shi2ri4 liu2zhuan3 bu4 ting2 ,
dong1 xia4 han2 shu3 wu2jin4 .
ni3 shou3 zao4 chu1 jiao1 yan4 mei2gui1 ,
ye3 shi3 xue3 hua1 jing1ying2 .
gao1 tian1 jiang4 xia4 lin3lie4 han2 shuang1 ,
geng4:1 jiao4 he2 chuan1 jie2bing1 .
shan1 ye3 tian2yuan2 lin2 mu4 cheng2xian4 ,
ke3ai4 wu2bi3 ning2 jing4 .
2
jiao3jie2 yin2 bai2 qing1jing4 yao4 mu4 ,
chen2guang1 can4lan4 ru2 mu4 .
han2 ye4 qiao1qiao1 leng3 hui1 ying4 she4 ,
geng4:1 xian3 xu4 xu4 mu4 mu4 .
chong1pei4 hou2li4 zhou1 shen1 yun4 zhuan3:4:4 ,
wei2 lu2 qing2 ai4 shen1 du3 .
chang4 di4shang4 ping2an1 ren2 meng2 en1 ,
tian1shi3 mei3miao4 ge1qu3 .
3
shen2 sheng4 gui1 luu4 gao1shen1 nan2 xun2 ,
nian2 hua2 ru2 shui3 yun4xing2 .
ji2 mei2gui1hua1 jing1ying2 jing3 xiang4 ,
zhang1xian3 zao4wu4 jing1 xin1 .
zhe4 ri4 na4 ri4 chuan2 chu1 yan2yu3 ,
zhi1shi5 ye4 ye4 chuan2 xun4 .
hua4yu3 liang4guang1 bu2duan4 geng1xin1 ,
jian4zheng4 qi2miao4 sheng4 ming2 .