xin1nian2 song4 zhu3
1
wei3da4 zhen1 shen2 ,
wo3men5 song4yang2 da4 neng2 sheng4 bi4 fu2 wo3 jian1 li4 ;
sui4shou3 kai1shi3 ni3 ai4 xian3ming2 ,
zhi2dao4 nian2zhong1 en1 juan4 bu4 yi2 .
2
bu4lun4 ri4ye4 , zai4 jia1 , zai4 wai4 ,
ni3 chang2 kan4gu4 , bao3shou3 , en1 dai4 ;
bu2duan4 ling3shou4 feng1fu4 gong1ying4 ,
meng2 zhu3 zhen1yan2 bu4bu4 yin3ling3 .
3
gan3xie4 shang4 zhu3 guo4qu4 fu2chi2 ,
wei4lai2 yi1qie4 sui1 nan2 yu4 zhi1 ,
dan4 jiao1 zhu3 shou3 bi4 meng2 kan4gu4 ,
zhu3 qian2 jiao1tuo1 , an1 ben1 qin1 tu2 .
4
tui2sang4 , de5:2:dei3 yi4 , ren4he2 qing2kuang4 ,
ni3 shi4 wo3men5 xi3le4 ping2an1 ;
ni3de5 en1 shou3 gao1ju3 xi1wang4 ,
ying1 shou4 jing4bai4 , ri4 wu2 jian4:4:1:1:1 duan4 .