le4:4:4:yue4 zai1 jia1ting2
1
you3 zhu3 ju1 zhong1 , le4:4:4:yue4 zai1 jia1ting2 ,
ge4ren2 he2ping2 xiang1qin1 ;
yi1xin1 yang3wang4 , tong2xin1 dao3 qi2 ,
xiang1ai4 gong4 xiang3 tian1 qi4 .
2
ji1du1 zuo4zhu3 , fu2 zai1 jia1ting2 ,
jing4ai4 ye1su1 zun1 ming2 ;
hai2tong2 cong2 xiao3 ge1song4 zhu3 ming2 ,
fu4mu3 ai4 zhu3 re4cheng2 .
3
dao3 sheng1 shang4 teng2 , rong2 zai1 jia1ting2 ,
zan4mei3 yue4yin1 bu4 ting2 ;
yi1 jia1 da4xiao3 , ai4mu4 zhu3 yan2 ,
shu3:zhu3 tian1 zhi4hui4 kan1 xian4 .
4
qiu2 shi3 wo3 zhong4 jia1 jia1 he2mu4 ,
ai4 zhong1:4 tong2 xiang3 en1 mu4 ;
di4jie2 wo3 xin1 , ai4 zhu3 zhen1 chun2 ,
ai4 zhong1:4 tong2 xiang3 tian1 lun2 .